Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-12-03
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Policy

Policy

 

För sändning av material inom och av föreningen

 

Material som produceras, publiceras eller distribueras av föreningen eller dess delprojekt skall uppfylla kriterierna i förordnandet från Radio- och TV-verket. Materialet skall också följa föreningens stadgar.

 
Läs mer om detta i Radio- och TV-verkets broschyr "Att sända program i kabel", den hittar du här. (pdf-fil)

Titta på prisbilden här