Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-12-03
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Övriga TV-program som visas utan kostnad

TV-program kan visas utan kostnad

Det är många TV-program som kan visas, men vi orkar inte lägga in hur mycket som helst. Det tar tid av de frivilliga krafterna. Därför får vi prioritera. Därför kommer det SLTV får betalt för i först hand och därefter kommer det som kan tillföra kanalen ett mervärde och det är då lokala TV-program. Därefter kommer allt annat. SLTV är tvungen att jobba så ännu så länge tills det blir enklare att få ut program och att det finns flera volontärer. TV-programmen är inte bara att köra ut, annat jobb återstår också: webbsidan ska uppdateras, det ska finnas en programtablå i TV-rutan, sändningstider ska fastställas m.m.
För att underlätta vårt arbete ska program som önskas visas utan kostnad följa dessa regler:
 
TV-programmet ska ha en titel
Längden ska anges
Det får inte finnas någon STIM-skyddad musik mer än max 10 sekunder.  Artister eller föredragshållare ska ge sitt tillstånd för TV-visning.
Är det dokumentärt ska alltid datum anges, typ konsert, intervjuer m.m. Personer som väsentligt framträder i TV-programmet, typ intervjuoffer, någon som framför något m.m. ska vara namnsatta. I sluttexten ska det stå vem som gjort vad, filmat redigerat m.m.
Till TV-programmet ska också en text om vad programmet handlar om, bakgrundsinfo m.m.  Inscannade programblad och digitala foton ska också vara med. Detta är till för att uppdatera webbsidan med information om vad som sänds just nu och vad som tidigare visats i rutan. Se vidare under fliken TV-tablå.
 
Det underlättar också om en färdig programtablå för slingan också bifogas. Se lexempel nedan.
 
Även om ovanstående uppfylls så är det alltid programmläggaren eller styrelsen som bestämmer vilka TV-program som känns behjärtansvärda att sända.
 
Styrelsen


Titta på prisbilden här