Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-03-25
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Förlängt tillstånd för SLTV


Bevis på det förlängda tillståndet

Här är brevet som visar att vi fått vårt tillstånd förlängt till 22 april 2011.
  147 kb

Vi har fått förlängt tillstånd!!!

Nu har Radio och TV-verket förlängt vårt tillstånd att sända TV i Södertälje och Nykvarns kommuner. Det är de som delar ut tillstånd som ger oss rätten att fritt ha tillgång till en kanalplats i alla kabel-TV-nät med fler än 100 abonenter. Just nu vet vi om minst tre nät som vi ännu inte syns i. Detta på grund av att det kostar en hel del pengar att komma dit med signalen. Men vi jobbar på detta just nu. Det nät som ligger på tur är det som finns i Ronna och ägs av Graflunds.
Här till vänster kan du se "svart på vitt" Radio och TV-verkets beslut.
/Styrelsen


    

Titta på prisbilden här