Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-12-03
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Årsmöte 2011

Årsmöte 2011
Den 2 maj 2011 kl 18.30 i stadshuset avhölls detta viktiga möte. Vi inledde med smörgås och kaffe. Det började genast med en överaskning. Christer Hedeström dök upp från Stockholm. En trevlig överaskning. Han sitter med i styrelsen för den europeiska organisationen för öppna kanaler. M.a.o. en riktig höjdare. Självklart fick han informera om hur det såg ut i europa för sånna kanaler som oss. Ett mycket uppskattat inslag. Stefan Lillieborg blev vald till mötets sekreterare. Lars Euler blev invald istället för Mikael som flyttat till USA. Emmy blev invald som suppleant. Efter årsmötet så fick vi höra om kulturhistoriska föreningen av ordförande Nils Linder. Ett mycket intresant föredrag om föreningen och Södertäljes historia.
Styrelsen

Kallelse till årsmöte 2011

Dagordning och förslag på stadgeändringar
  36 kb

Fullmakt för representanter till årsmöte

Ladda ner denna blankett och fyll i samt ta med till årsmötet. Klart, nu representerar du din förening.
  5 kb

Verksamhetsberättelsen 2010

Berätter om vad som hände under 2010. Detta verksamhetsår var lite av ett mellanår. Det tillkom inget...
  19 kb

Revisionsberättelse för 2010

Revisorns genomgång av räkenskaperna för 2010 års verksamhet. Presenterat på årsmötet.
  495 kb

Budget 2011

Styrelsens förslag på budget för 2011. Justerad och godkänd på årsmötet.
  8 kb


    

Titta på prisbilden här