Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-09-24
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Årsmöte 2010

Årsmöte

Måndag den 26 april 2010 kl 18:00
Hemma hos Börjesson (detta då den tilltänkta lokalen ej fungerade)
Det blev ett hastigt byte, men det fungerade fint. Alla deltagare hittade fram. Något försenat startade årsmötet. Vi inledde med en minnsestund för Marcel Bos som hastigt avlidigt. Detta var inskrivet på punkt 2 redan från början. Kändes bra. Mötet flöt på och inga överaskningar skedde föräns till slutet. Ny i styrelsen valdes Mikael Savemark från Pensionärspartiet. De hade två representanter på mötet och var det enda politiska parti som var på plats. På ordförandes öppna fråga till mötesdeltagare att en plats var ledig med förslag på personer. Mikael sa att han var villig att ingå, och årsmötet biföl och så var saken "biff". Under året har valberedning saknats så styrelsen har fått agera sådan. Det är inte bra. Därför hade ordförande fiskat fram ett namn, Nicklas Lillman. Så när vi kom till punkten "Val av valberedning" så stäldes frågan öppet vilka som kunde ställa upp. Nicklas sa då "ja". Ordförande uppmande då årsmötet om ett namn till. Anneli kände då att det skulle passa då det redan fans en person som kunde ge stöd åt varandra. Anneli är bra då hon känner till mycket föreningsfolk i Södertälje.
 
Så jag tycker mötet slutade lyckligt!
 
Magnus för styrelsens räkning
 
ClapThumbs Up

Dagordning årsmötet 2010

Punkter enligt stadgarna för hur årsmötet ska gå till
  23 kb

Fullmakt för representanter till årsmöte

Ladda ner denna blankett och fyll i samt ta med till årsmötet. Klart, nu representerar du din förening.
  5 kb

Verksamhetsberättelsen 2009

Berättar om vad som hände under föregående år.
  23 kb

Budget 2010

Visar vilka förväntade utgifter och inkomster som förväntas finnas under året.
  61 kb

Årsmötesprotokoll 2010

Scannat orginal med alla påskrifter. Alla papper i ordning!
  1929 kb


    

Titta på prisbilden här