Untitled Document
 


Ansvarig utgivare har ordet
Fällande dom från granskningsnämnden
Kanalplan och instälningar av TV:n
Priser
Policy
Regler och rekommendationer för textslingan
Regler och rekommendationer för TV-program
Övriga TV-program som visas utan kostnad
Stadgar
Adress m.m.
Modern teknik
Marcel Bos
Gratis att gratulera
Årsmöte 2006
Extra årsmöte 2006
Årsmöte 2007
Förlängt tillstånd för SLTV
Årsmöte 2008
Årsmöte 2009
Årsmöte 2010
Årsmöte 2011
Årsmöte 2012
Årsmöte 2013
 
  Datum
  2023-12-03
   Gör SLTV.se till din startsida! 
Hemsidan är skapad av Orangelab.se
  / Ansvarig utgivare har ordet

Ansvarige utgivaren har ordet

Södertälje Lokal-TV (SLTV) är en förening som alla andra föreningar med det undantaget att vi i första hand har andra föreningar och organisationer som medlemmar.

Föreningen har av Radio- och TV-verket fått ett förordnande att sända Lokal-TV i Södertälje och Nykvarn. Genom detta förordnande är kabel-TV-operatörerna ålagda att gratis upplåta en TV-kanal till SLTV. Innehållet i våra sändningar på de tre kabel-TV-näten i Södertälje (C-SAM, Comhem och TäljeNät), styrs i grunden av Radio- och TV-lagen, men även av yttrandefrihetslagen. Vår strävan är även att följa pressens etiska regler. Förordnandet delas endast ut till ideella föreningar och innebär att vi inte får sända reklam.

I lagtexten nämns bland annat följande för Lokal-TV:

"låta olika intressen och meningsriktningar komma till tals i sin verksamhet"

"sträva efter vidaste möjliga yttrandefrihet och informationsfrihet"

Uttrycket "vidaste möjliga" är ett i lagsammanhang ganska tungt uttryck.

Detta kan jämföras med att vissa andra TV-kanaler, de så kallade "Public service" TV1, TV2, TV4, som har ålagts kraftiga begränsningar. För "public service" nämns bland annat "opartiskt och sakligt" och "vidsträckt yttrandefrihet och information".

Meningen med Lokal-TV är alltså enligt lagen att låta olika åsikter komma till tals. Kraven på opartiskhet nämns inte. Dock gäller naturligtvis övriga lagar exempelvis förtal och hets mot folkgrupp. Om SLTV vägrar att sända ett inslag som ligger inom lagens råmärken kan SLTV förlora sin sändningsrätt - sitt förordnande.

För att få sända ett inslag måste det finnas en ansvarig utgivare som tar ansvaret för sändningen. Om sändningen blir fälld i domstol är det den ansvarige utgivaren som personligen blir ansvarig, inte föreningen. Den ansvarige utgivaren kan vägra att sända ett inslag. Den ansvarige utgivaren kan i vissa fall delegera ansvaret till andra personer. Detta skall då tydligt anges i de enskilda programmen.

Claes Börjesson

Ansvarig utgivare för Södertälje Lokal-TV

 

För vidare läsning, se länkarna nedan:

Radio- och TV-lagen speciellt kapitel 8

Yttrandefrihetslagen

Pressetiska reglernaTitta på prisbilden här